obalkujeme.sk

Slovník pojmov

SLOVNÍK ZÁKLADNÝCH POJMOV                    

OMR: Optical Mark Recognition
– Technológia založená na značkách umiestnených na dokumentoch ktoré majú byť zaobálkované.
PRESSURE SEAL
– Lepenie dokumentov lepidlom aktivovaným tlakom. (Používa sa aj označenie „bezobálková obálka“)
POSTSCRIPT
– Interpretovaný jazyk od spoločnosti ADOBE určený na opis grafického a textového obsahu stránok a príkazový jazyk pre tlačiarne.
PDF: Portable Document Format
– Je súborový formát, ktorý vyvinula firma Adobe na ukladanie dokumentov nezávisle na softvéri a hardvéri, na ktorom boli vytvorené.
RTF : Rich Text Format
– Je proprietárny formát na ukladanie dokumentov vyvinutý firmou Microsoft.
BMP
– Je formát obrázku uloženého v počítači.
JPEG
– Je štandardná metóda stratovej kompresie používanej pre ukladanie počítačových obrázkov vo fotorealistickej kvalite.
PGP: Pretty Good Privacy
– Je počítačový program, ktorý umožňuje šifrovanie a podpisovanie. Je založený na algoritme RSA pre asymetrickou kryptografiu.
ONLINE SPRACOVANIE DOKUMENTOV
– Formulár sa povytlačení obsahu automaticky vsunie do obálkovacieho zariadenia a to bez možnosti nahliadnutia obsluhy.
  Využíva sa pri tlači diskrétnych údajov.
 to change something
informácie boli citované aj z www.wikipedia.com 

Leave a Reply