obalkujeme.sk

Čo je to pressure seal – obálka bez obálky

Technológia PRESSURE SEAL je jednou z najrýchlešie návratových investícií v kancelárskej technike. Prináša úplne nový komfort a efektivitu práce. Táto technológia je najväčším prínosom v spracovaní diskrétnych dokumentov, preto je to dnes aj najrozšírenejší spôsob produkcie PIN kódov v bankách.


 

Formuláre su opatrené vrstvou lepidla na miestach kde má byť formulár po spracovaní zalepený aby dostal výslednú formu obálky. Toto lepidlo je spôsobilé na tlač v laserových tlačiarňach. Lepidlo sa aktivuje tlakom vo valcoch obalkovacieho zariadenia pri finálnom spracovaní. Toto zabezpečuje pevný spoj a výslednú obálku nie je možné otvoriť bez jej zjavného poškodenia.

     vrstva lepidla                         poškodenie lepidla po násilnom otvorení

Podľa nastavenia obálkovacieho zariadenia a podľa druhu formulára je možne využívať viacero spôsobov skladania formulára do tvaru výslednej obálky.

Keďže adresát po obdržaní dokumentu nevyhadzuje prázdnu obálku do odpadu, má táto technológia púozitívny vplyv na životné prostredie.

 

 
Nami dodávané formuláre sú vyrobené spoločnosťou , ktorá je jedným z predných spoločností pracujúcich v tomto segmente.

 

 

 

Leave a Reply