obalkujeme.sk

Spracovanie obálok do vlastných rúk

Potrebujete zaobálkovať väčšie množstvo dokumentov? Napríklad dokumenty určené do vlastných rúk? Vieme, že tento proces je náročný na čas a tiež na dôslednosť, a preto Vám ponúkame, že túto prácu urobíme za vás.

Už tri roky sa na nás s dôverou obracajú mestské úrady a štátne inštitúcie a my im pomáhame zvládnuť prípravu a obálkovanie daňových výmerov a platobných výmerov.

Ako to funguje?

1. pripravíte nám výstupný súbor na tlač obálok

2. pripravíte dokumenty, ktoré majú byť vkladané do obálok alebo nám ich pripravíte v elektronickej formy a vytlačíme ich u nás

3. dokumenty zaobálkujeme do Vami určených obálok a doručíme ich na Vami určené miesto.

 

 

 

V prípade, že do obálky bude vkladných viac dokumentov ale prílohy budú pri všetkých obálkach rovnaké je spracovanie bezproblémové.

Pokiaľ sú prílohy variabilné (do každej obálky iná) musia dokumenty obsahovať OMR kód alebo budú tlačené našou spoločnosťou.

 

V prípade, že máte o túto službu záujem kontaktujte nás prosím na čísle: 0903 743103

Leave a Reply