obalkujeme.sk

Slovník pojmov

SLOVNÍK ZÁKLADNÝCH POJMOV                    

OMR: Optical Mark Recognition
– Technológia založená na značkách umiestnených na dokumentoch ktoré majú byť zaobálkované.
PRESSURE SEAL
– Lepenie dokumentov lepidlom aktivovaným tlakom. (Používa sa aj označenie „bezobálková obálka“)
POSTSCRIPT
– Interpretovaný jazyk od spoločnosti ADOBE určený na opis grafického a textového obsahu stránok a príkazový jazyk pre tlačiarne.
PDF: Portable Document Format
– Je súborový formát, ktorý vyvinula firma Adobe na ukladanie dokumentov nezávisle na softvéri a hardvéri, na ktorom boli vytvorené.
RTF : Rich Text Format
– Je proprietárny formát na ukladanie dokumentov vyvinutý firmou Microsoft.
BMP
– Je formát obrázku uloženého v počítači.
JPEG
– Je štandardná metóda stratovej kompresie používanej pre ukladanie počítačových obrázkov vo fotorealistickej kvalite.
PGP: Pretty Good Privacy
– Je počítačový program, ktorý umožňuje šifrovanie a podpisovanie. Je založený na algoritme RSA pre asymetrickou kryptografiu.
ONLINE SPRACOVANIE DOKUMENTOV
– Formulár sa povytlačení obsahu automaticky vsunie do obálkovacieho zariadenia a to bez možnosti nahliadnutia obsluhy.
  Využíva sa pri tlači diskrétnych údajov.
 to change something
informácie boli citované aj z www.wikipedia.com 

Čo je to pressure seal – obálka bez obálky

Technológia PRESSURE SEAL je jednou z najrýchlešie návratových investícií v kancelárskej technike. Prináša úplne nový komfort a efektivitu práce. Táto technológia je najväčším prínosom v spracovaní diskrétnych dokumentov, preto je to dnes aj najrozšírenejší spôsob produkcie PIN kódov v bankách.


 

Formuláre su opatrené vrstvou lepidla na miestach kde má byť formulár po spracovaní zalepený aby dostal výslednú formu obálky. Toto lepidlo je spôsobilé na tlač v laserových tlačiarňach. Lepidlo sa aktivuje tlakom vo valcoch obalkovacieho zariadenia pri finálnom spracovaní. Toto zabezpečuje pevný spoj a výslednú obálku nie je možné otvoriť bez jej zjavného poškodenia.

     vrstva lepidla                         poškodenie lepidla po násilnom otvorení

Podľa nastavenia obálkovacieho zariadenia a podľa druhu formulára je možne využívať viacero spôsobov skladania formulára do tvaru výslednej obálky.

Keďže adresát po obdržaní dokumentu nevyhadzuje prázdnu obálku do odpadu, má táto technológia púozitívny vplyv na životné prostredie.

 

 
Nami dodávané formuláre sú vyrobené spoločnosťou , ktorá je jedným z predných spoločností pracujúcich v tomto segmente.

 

 

 

Často kladené otázky

OTÁZKA:

V akom formáte vám mám poslať dáta v prípade, že mám záujem využiť vašu ponuku?

 

ODPOVEĎ:

Štandardne akceptujeme súbory vo formáte txt, xls, xml, doc ….. atď.

Rovnako je možné po dohode použiť výstup z databázy, prípadne pdf alebo ps.

 


 

OTÁZKA:

Ako dlho trvá zaobálkovanie zostavy?

 

ODPOVEĎ:

Samozrejme záleží na množstve obálok a počte dokumentov, ktoré treba vložiť do obálky. Napríklad za hodinu vieme spracovať cca 2000 obálok s jednou prílohou.

Príprava tlačových dát vyžaduje tiež svoj čas, avšak je dosť rýchla.